HÀNH THIỀN TẠI THIỀN VIỆN VẠN HẠNH

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

      Sáng 24/7/2022, từ 07 giờ đến 08 giờ các Phật tử lại huân tập về Chánh điện Thiền viện Vạn Hạnh để hành thiền. Buổi tập có khoảng 30 hành giả.

     Nhân dịp này, Thượng Tọa Thích Tâm Đức xin chúc mừng các hành giả vì quý vị đã lựa chọn một pháp môn đặc biệt của Phật giáo.

    Đức Phật sau 7 tuần lễ hành thiền đã chứng ngộ. Trong suốt 45 năm thuyết pháp, trước khi kết thúc bài pháp ngài khuyên các đệ tử hãy ngồi thiền, chớ hối tiếc về sau. Khi ngài 80 tuổi, trước khi nhập diệt ngài dạy thị giả A-nan hãy tự mình thắp lên ngọn đuốc Chánh pháp mà đi, không nương tựa ai hết; người nào tu thiền Tứ Niệm Xứ là tối thượng trong hàng đệ tử của ngài trong hiện tại cũng như trong tương lai.

    Ngày nay nhiều lĩnh vực ở các nước phương Tây đang ứng dụng Thiền Phật Giáo!

Một số hình ảnh trong buổi tập thiền:

 

–  Thích Tâm Đức –

Nội dung chính
Comments


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *