Giới thiệu 12 khoa chuyên môn đến các tân Tăng, Ni sinh khoá XVIII

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

     Tiếp nối chương trình Lễ Tổng khai giảng sáng ngày 06/10/2023 tại Học viện Phật giáo Việt Nam (cơ sở 2). Chư tôn đức đại diện các phòng, khoa đã lần lượt thông tin chương trình đào tạo chuyên môn của khoa đến các Tăng, Ni sinh khoá XVIII, XVIII.
Theo đó, chư tôn đức: HT. Thích Nguyên Giác – Trưởng khoa Phật học Sanskrit; TT. Thích Giác Dũng – Phó Viện trưởng, Trưởng khoa Luật học; HT. Thích Bửu Chánh – Phó Viện trưởng, Trưởng Khoa Pàli; HT. Thích Tâm Đức – Phó Viện trưởng, Trưởng khoa Anh văn Phật giáo; TT. Thích Phước Đạt – Phó Viện trưởng, Trưởng khoa Phật giáo Việt Nam; ĐĐ. Thích Viên Anh – Phó Trưởng khoa Triết học Phật giáo; TT. Thích Phước Lượng – Phó Viện trưởng, Phó Trưởng khoa Lịch sử Phật giáo; HT. Thích Minh Thành – Thành viên HĐĐH, Trưởng khoa Hoằng pháp; TT. Thích Minh Thanh – Trưởng Khoa Trung văn; NS. Thích Nữ Như Ngọc – Phó Trưởng Khoa Phiên dịch Phật học Hán truyền; TT. Thích Giác Hoàng – Trưởng Khoa Đào tạo từ xa; NS. Thích Nữ Như Nguyệt – Phó Viện trưởng, Trưởng Khoa GDMN.
Khái quát chương trình đào tạo, phạm vi nội dung, hình thức giảng dạy, phương pháp truyền đạt, chư tôn đức đại diện các phòng, khoa đã cung cấp một cách hệ thống kế hoạch giảng dạy, đào tạo của khoa mình đến với các Tăng, Ni sinh khoá XVIII, XVIII. Qua đây, giúp các Tăng, Ni nắm bắt được các thông tin quan trọng bỗ trợ cho quá trình theo học tại Học viện.
HT. Thích Tâm Đức
Nội dung chính
Comments


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *