Giao lưu tu học tại Thiền viện Phước Sơn

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

     Ngày 23/9/2022, trước Phật tử của cả hai truyền thống – Bắc tông và Nam tông – TT. Thích Tâm Đức đã chia sẻ bài Pháp “Cây Phật Giáo” tại Thiền viện Phước Sơn, Biên Hoà, Đồng Nai.

Thượng tọa Thích Tâm Đức chia sẻ bài Pháp “Cây Phật Giáo” đến phật tử tại Thiền viện

     Nội dung chuyển tải đặc điểm của hai truyền thống Phật giáo này và Nam tông được ví như gốc cây, Bắc tông như cành lá. Lý do tại sao trong kinh điển Phật giáo Đại thừa Phật và bồ-tát rất nhiều và thể hiện như thần linh.
Hội chúng đang lắng nghe thuyết pháp
          Về phương diện nghiên cứu, Phật giáo Đại thừa – xuất hiện trong một bối cảnh xã hội là người dân Ấn Độ tại thời điểm bấy giờ có khuynh hướng thần linh – đáp ứng hai nhu cầu: 1) tín ngưỡng của giới Phật tử bình dân, và 2) triết lý của giới trí thức. Về phương diện triết lý, tư tưởng Phật giáo Đại thừa vẫn nhất quán với triết lý, tư tưởng của Phật giáo Nguyên thuỷ và thậm chí phong phú hơn như cành lá xum xuê. Về hướng tu tập thì Nam tông theo phương pháp quy nạp, tiệm ngộ, những cái riêng (thứ lớp) đến cái chung (đích chứng ngộ, giải thoát) ví dụ: giới, định, tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiến; Bắc tông thì ngược lại: diễn dịch, đốn ngộ, cái chung (đích chứng ngộ, giải thoát) đến những cái riêng (thứ lớp), ví dụ: chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Về Phật, Nam tông chủ yếu là Phật Thích-ca lịch sử; Bắc tông thì ngoài Phật Thích-ca còn nhiều vị Phật, bồ-tát thần linh khác… và những vị này thường được nhân cách hoá, hình tượng hoá.
Quang cảnh buổi giao lưu
Thích Tâm Đức
Nội dung chính
Comments