Đêm tiên thường, trước ngày lễ tưởng niệm chính thức 10 năm Hoà Thượng Thích Minh Châu viên tịch 17-07 Nhâm dần

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

Vào khoảng 19g00 tối qua 16/07 nhâm dần, trước Giác Linh Đại chư Tôn Đức và Phật tử đã tụng Kinh Di Giáo, sau đố đoàn đã đi Diễu hành quanh. bảo tháp.
Đây là một truyền thống giúp TN Phật tủ có dịp tưởng nhớ lại công đức trời biển của Ôn.
Nội dung chính
Comments


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *