Đêm hoa đăng tri ân Hoà Thượng Thích Minh Châu

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

Tối ngày 13/08/2022, Thiền Viện Vạn Hạnh tổ chức thắp nến tri ân Ân sư là Đại Trưởng Lão Hoà Thượng khai sáng Thiền viện Vạn Hạnh, Hoà Thượng Thích Minh Châu, nhân dịp đại lễ kỷ niệm 10 năm Hoà thượng viên tịch.
Nội dung chính
Comments