ĐẠO TRÀNG MAI THÔN THĂM VIẾNG

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

     Chiều 01/12/2022 đại diện Đạo Tràng Mai Thôn đã đến Thiền viện Vạn Hạnh thăm viếng và thỉnh mời tham dự Phật sự tại Thái Lan vào đầu năm mới 2023.
Một số hình ảnh thăm viếng:
Thích Tâm Đức
Nội dung chính
Comments