Đại hội IX GHPGVN: Tấn phong 268 Hoà thượng

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

    Sáng 29-11, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX đã cử hành nghi thức tấn phong giáo phẩm, biểu quyết nhân sự bổ sung Hội đồng Chứng minh, nhân sự chính thức và dự khuyết Hội đồng Trị sự khóa IX (nhiệm kỳ 2022-2027).

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách tấn phong giáo phẩm tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX gồm 268 vị được tấn phong từ Thượng tọa lên Hòa thượng. Trong đó Thượng tọa Thích Tâm Đức cũng được tấn phong lên Tiến sĩ, Hòa Thượng Thích Tâm Đức và là Ủy viên Thường trực, Phó Viện trưởng Thường trực Viện Nghiên cứu Phật giáo Việt Nam, nhiệm kỳ IX (2022 – 2027).

Danh sách tấn phong giáo phẩm Hòa Thượng (tải về)

Thích Tâm Đức

Nội dung chính
Comments