ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHẬT GIÁO TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX, NHIỆM KỲ 2022-2027 THÀNH TỰU VIÊN MÃN

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

       Trong tinh thần kỷ cương, trách nhiệm, đoàn kết thắm tình đạo vị, nghi thức suy tôn Giáo phẩm và phiên bế mạc Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ IX nhiệm kỳ 2022-2027 tại Cung Văn hóa Hữu Nghị (Hà Nội) đã diễn ra thành công viên mãn dưới sự chứng minh và tham dự của chư Tôn đức Ban Chứng minh, Ban Trị sự GHPGVN và toàn thể đại biểu Đại hội.
Toàn thể Đại hội đã nhất trí suy tôn Đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng giữ ngôi vị Đức đệ tứ Pháp chủ GHPGVN nhiệm kỳ 2022-2027; cung thỉnh Hòa thượng Thích Thiện Nhơn tiếp tục đảm nhiệm Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN nhiệm kỳ IX; suy tôn 12 vị Trưởng lão thành viên Hội đồng Chứng minh; suy cử Hội đồng Trị sự gồm 235 vị chính thức, 45 vị dự khuyết, 21 Phó CT HĐTS, 235 Ủy viên Hội đồng Trị sự chính thức.
Đồng thời, tấn phong 3.342 chư Tăng, Ni hàng lên giáo phẩm. Cụ thể: tấn phong 268 vị lên giáo phẩm Hòa thượng, 1.102 vị lên giáo phẩm Thượng tọa, 391 vị lên giáo phẩm Ni trưởng và 1.571 vị lên giáo phẩm Ni sư.
       Nghi lễ hết sức trang nghiêm, mang đúng nghi thức Phật giáo truyền thống và đúng quy trình.
       Xem danh sách HĐTS tại đây:
Thích Tâm Đức
Nội dung chính
Comments