CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

     

     Sáng 26/11/2022, tại Cung Văn hóa Việt – Xô, Hà Nội các công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027 đã cơ bản hoàn thành.

Thích Tâm Đức

Nội dung chính
Comments