Chùm ảnh chư tăng ni Việt Nam và Myanmar giao lưu tại chùa Pháp Vân

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

     Ngày 20/9/2023, chư tăng ni Việt Nam và Myanmar giao lưu tại chùa Pháp Vân.

Một số hình ảnh tại buổi giao lưu:

HT. Thích Tâm Đức

Nội dung chính
Comments


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *