CHÙA TRẤN QUỐC Ở ĐÀI TRUNG, TAIWAN

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

      Chiều tối 17/12/2022, đoàn Giao lưu văn hoá và học thuật Phật giáo Việt Nam đã đến thăm viếng chùa Trấn Quốc ở Đài Trung.
Trụ trì là HT. Quảng Tâm, một vị tăng rất nhiệt tình và ủng hộ cho Phật giáo Việt Nam. Một trong nhiều đóng góp đó là đã cúng dường 300.000 USD vào năm 2005 để xây dựng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hòa Thượng đã tiếp đoàn rất ấm áp đạo tình.
Được biết, tên chùa Trấn Quốc ở đây được lấy cảm hứng và ý nghĩa từ chùa Trấn Quốc ở Hà Nội, Việt Nam.
Thích Tâm Đức
Nội dung chính
Comments