Chư tăng, ni tụng Kinh Di Giáo nhân dịp đại lễ kỷ niệm 10 năm Hoà Thượng Thích Minh Châu viên tịch

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

Vào lúc 19g00 tối 13/08/2022 chư tôn đức đã tụng Kinh Di Giáo taị Giác linh đài, tòa lầu ở sau chánh điện.
Nội dung chính
Comments