Buổi thuyết trình chuyên đề khóa huân tu tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

      Sáng ngày 05/6/2023, GS.TSKH Trần Ngọc Thêm, Chủ tịch Hội đồng Chức danh Giáo sư Ngành Ngôn ngữ học đã thuyết trình chuyên đề khóa huân tu tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM với đề tài “Nghiên cứu văn hóa từ góc nhìn so sánh loại hình” .

 

HT. Thích Tâm Đức

Nội dung chính
Comments


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *