Báo cáo chuyên đề với nội dung “Kinh nghiệm nghiên cứu Phật giáo Ấn Độ và Việt Nam”.

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

      Sáng ngày 07/06/2023, chư tôn đức Hội đồng Điều hành, Ban giảng huấn, Ban Quản viện, tập thể giảng viên các bộ môn đã được nghe GS.TS. Lê Mạnh Thát, Phó Viện trưởng HVPGVN tại TP.HCM báo cáo chuyên đề với nội dung “Kinh nghiệm nghiên cứu Phật giáo Ấn Độ và Việt Nam”.
Nhân dịp này, đại diện Hội đồng Điều hành, nhị vị Phó Viện trưởng: HT.Thích Tâm Đức, HT. Thích Bửu Chánh đã trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Viện trưởng HVPGVN tại TP.HCM cho GS.TS. Lê Mạnh Thát.
HT.Thích Tâm Đức
Nội dung chính
Comments


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *