Báo cáo chuyên đề “Kinh nghiệm nghiên cứu và giảng dạy môn Triết học tôn giáo”

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

      Sáng ngày 09/06/2023, ngày thứ 6 diễn ra khóa huân tu tập trung dành cho chư tôn đức Hội đồng Điều hành Học viện PGVN tại TP.HCM, chư tôn thiền đức thành viên Hội đồng Điều hành, Ban giảng huấn, tập thể giảng viên các bộ môn đã được nghe buổi báo cáo chuyên đề “Kinh nghiệm nghiên cứu và giảng dạy môn Triết học tôn giáo” do PGS.TS Trương Văn Chung, Nguyên Trưởng Phòng đào tạo Đại học KHXHNV – ĐHQGHCM trình bày.

 

HT. Thích Tâm Đức

Nội dung chính
Comments


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *