Chia sẻ Chánh niệm

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

    Tối ngày 24/08/2022 Đạo tràng Thiền Phật giáo mời được cô Thu, một nữ cư sĩ thuần thành về pháp Thiền Chánh niệm chia sẻ tại tư nhà Phật tử.

Cô Thu (Áo nâu bên trái) – Nữ cư sĩ thuần thành về pháp Thiền Chánh niệm

Chánh niệm cực kỳ quan trọng trong việc tu nhân học Phật. Với những ngôn từ bình dân, gần gũi cô Thu đã giúp nhiều Phật tử ngộ ra pháp môn này.

Việc chia sẻ dưới sự chứng minh của Thượng Tọa Thích Tâm Đức đã giúp cho buổi giao lưu, tu học thêm phần ý nghĩa!

Một số hình ảnh của buổi chia sẻ:

– H.V –

Nội dung chính
Comments


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *