Trung Bộ Kinh

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

Trung Bộ kinh (Majjhima Nikāya): gồm 152 kinh vừa, Đức Thế Tôn giảng dạy về những phương pháp thực tập thiết thực trong đời sống Tăng đoàn, giúp hành giả buông bỏ phiền muộn và thâm nhập trí tuệ giải thoát.

Nội dung chính
Comments