Tăng Chi Bộ Kinh

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

Tăng Chi Bộ kinh (Anguttara Nikāya): gồm 11 chương, mỗi chương chia thành nhiều phẩm. Pháp số từ Một đến Mười Một được chia theo thứ tự các chương. Ví dụ: chượng Một: Một Pháp, cho đến chương Mười Một: Mười Một Pháp. Có khoảng 2308 bài kinh trong mười một chương này.

Nội dung chính
Comments