Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà tamduc.net.vn - Kính chúc quý  vị  thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý
Ứng Dụng › Bài viết
20/03/2021
TU SĨ CŨNG CÀY

Một sáng nọ, trong khi đi khất thực, đức Phật đi đến một khu vực đang được cày bừa vào dịp xuân. Khi ấy Bharadvaja, người bà la môn, đang phân phát thức ăn cho những người làm công. Khi thấy đức Phật đến khất thực Bharadvaja nói, “Ồ tỷ kheo, ta đang cày và gieo hạt, và sau khi cày và gieo hạt rồi thì ta ăn. Ngươi có như vậy không, đang cày và gieo hạt, và sau khi cày và gieo hạt rồi thì ăn?”
Đức phật đáp, “Này bà la môn, ta cũng vậy, đang cày và gieo hạt, và sau khi cày và gieo hạt rồi thì ăn.”
Rồi Bharadvaja nói, “Ngươi tuyên bố chính ngươi là một người cày? Ồ ngươi cày, ta không thấy cày gì cả, hãy nói đi, loại cày gì mà ngươi đang làm?”
Đức phật đáp, “Niềm tin là hạt giống và sự bình tĩnh là mưa. Thanh tịnh là cày và ách, lương tâm là cần lái và tâm là dây cột. Tĩnh thức là lưỡi cày và gậy nhọn. Cẩn thận khi hành động và nói năng, và vừa phải khi ăn, ta dùng sự thật để tu giải thoát. Chánh tinh tấn là những con bò của ta đang kéo cái cày dần đến niết bàn, tự do mà không hối tiếc. Đây là cách ta cày, nó chứa quả bất tử. Bất kỳ ai cày theo cách này sẽ thoát khỏi mọi sầu khổ.”
Rồi Bharadvaja thốt lên, “Hãy để vị tăng đáng kính ăn! Ngài quả thật là một người cày và việc cày của ngài chứa qủa giải thoát.”
(Trích Phẩm Cày “Tương Ưng Bộ Kinh” - Thích Minh Châu)
Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản
: Ứng Dụng › Bài viết
: Ứng Dụng › Bài viết
Đang cập nhật dữ liệu...
 
Mọi ý kiến đóng góp hay gởi bài, vui lòng liên hệ : thaytamduc@gmail.com - ĐT: 0969238013