Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà tamduc.net.vn - Kính chúc quý  vị  thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý
Tin Tức › Tin Tức Trong Nước
08/11/2020
ẤN HÀNH TAM TẠNG THÁNH ĐIỂN PHẬT GIÁO VIỆT NAM
ẤN HÀNH TAM TẠNG THÁNH ĐIỂN PHẬT GIÁO VIỆT NAMTHÔNG BẠCH
ẤN HÀNH TAM TẠNG THÁNH ĐIỂN PHẬT GIÁO VIỆT NAM
——————————————-
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VIỆT NAM
750 Nguyễn Kiệm, P. 4, Q.Phú Nhuận – Tp. Hồ Chí Minh
ĐT: (84.8)38448893 – 39974447
Fax:(84.8)9974447
Số ……/TB-VNC​ ​ TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 11 năm 2020
THÔNG BÁO
ẤN HÀNH TAM TẠNG THÁNH ĐIỂN PHẬT GIÁO VIỆT NAM
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.
Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm,
Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các Tổ đình, tự viện, tịnh xá
Kính thưa quý thiện hữu tri thức, Phật tử các giới,
Kế thừa lịch sử Phật giáo Việt Nam 2.000 năm, Giáo hội Phật giáo Việt Nam được thành lập cho đến nay gần 40 năm. Từ đầu thập niên 1990, Giáo hội đã quan tâm đến việc kết tập và ấn hành bộ Đại tạng kinh Việt Nam bằng quốc ngữ, và Phật sự quan trọng này được giao phó cho Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam nhiệm kỳ II – V (1987 – 2007) do Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu lãnh đạo.
Ban Biên tập Đại tạng kinh Việt Nam dưới sự chứng minh của chư Tôn Trưởng lão Hòa thượng lãnh đạo tối cao trong Hội đồng Chứng minh và Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đã ấn hành được một phần kinh điển quan trọng thuộc văn hệ Nam truyền, đem đến niềm hoan hỷ cho Tăng Ni và Phật tử các giới.
Phật sự quan trọng này tiếp tục được Trưởng lão Hòa thượng Viện trưởng Thích Trí Quảng thực hiện trong nhiệm kỳ VI – VII (2007 – 2017).
Song song thời gian trên, do lòng kính ngưỡng Pháp bảo cao quý, với cùng một tâm nguyện – Đại tạng kinh Việt Nam cho Phật giáo Việt Nam, chư vị Tôn đức Tăng Ni, Phật tử, dù ở cương vị nào, trong và ngoài nước… đã tự nguyện thực hiện, hoặc âm thầm yểm trợ cho công tác dịch thuật Kinh, Luật, Luận từ cổ ngữ Pāli, Sanskrit, Hán cổ và các ngôn ngữ khác như Tây Tạng, Nhật Bản… sang tiếng Việt. Tuy các công trình đó chưa được thành tựu như ý, nhưng vẫn có một giá trị nhất định, quả thật rất đáng trân trọng, tuyên dương.
Kế thừa hoài bão của chư Tôn đức Trưởng lão tiền nhân, cũng như lòng khát ngưỡng về một Đại tạng kinh Việt Nam (nay gọi là Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam, viết tắt là TTTĐPGVN), làm chỗ nương tựa căn bản để tu học, tìm hiểu về Chánh pháp của đức Thế Tôn, những luận giải của các bậc Đại sĩ qua các thời đại và các nền văn hóa khác nhau, làm chỗ y cứ, tham khảo cho Phật giáo Việt Nam hiện tại và tương lai. Đồng thời được sự tán trợ của chư Tôn đức Trưởng lão lãnh đạo tinh thần, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2017 – 2022) phát nguyện tiếp tục Phật sự này.
Trên những thuận duyên đã có, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam xem đây là Phật sự trọng yếu của Viện, quyết tâm thực hiện ấn hành các bản dịch xưa và nay, nỗ lực cho đến lúc hoàn thành tâm nguyện mà chư Tôn đức Trưởng lão đã gửi gắm, hàng thiện tri thức, Phật tử kỳ vọng, xứng đáng với truyền thống lịch sử của Phật giáo Việt Nam 2.000 năm mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam là đại diện kế thừa trong thời đại hôm nay.
Phát nguyện nhận lãnh Phật sự này, chúng tôi tin tưởng rằng Phật sự phiên dịch, biên tập và ấn hành Pháp bảo TTTĐPGVN thiêng liêng luôn được sự gia hộ của chư Phật, chư Bồ-tát, liệt vị Tổ sư các thời đại, long thiên hộ pháp, chư Tôn Trưởng lão các thời kỳ đã viên tịch cũng như hiện tiền, các bậc thiện tri thức, đặc biệt là sự ngoại hộ của quý Phật tử trong và ngoài nước với tâm nguyện chung là làm cho Phật pháp được trường tồn ở thế gian, vì lợi lạc cho muôn loài, vì an lạc và hạnh phúc cho chư thiên và loài người.
Chúng tôi mong nhận được sự hộ trì của chư Tôn đức Trưởng lão, các bậc thức giả, chư vị dịch giả, chư Tăng Ni, Phật tử. Cầu nguyện Phật sự này sớm được thành tựu viên mãn.
Kính chúc chư Tôn đức Giáo phẩm Tăng Ni, chư thiện hữu tri thức, quý Phật tử luôn an lạc trong Chánh pháp của đức Phật.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VIỆT NAM
VIỆN TRƯỞNG
Hòa thượng Thích Giác Toàn
Mọi sự đóng góp, xin liên hệ:
1. Văn phòng Viện Nghiên cứu PHVN
750 Nguyễn Kiệm, P. 4, Q. Phú Nhuận, TP. HCM
ĐT: +84 28 38448893. DĐ:
2. Tài khoản:
* Gởi trong nước:
Tên chủ TK: Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam
Ngân hàng: VIETCOMBANK (CN TP. HCM)
Số TK: 0071001286090
* Gởi từ nước ngoài:
Tên chủ TK: Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam
Số TK: 0071001286090
Ngân hàng: VIETCOMBANK (Joint Stock Commercial Bank for
Foreign Trade of Vietnam (Hochiminh City Branch)
Swift code: BFTVVNVX 007
: Tin Tức › Tin Tức Trong Nước
: Tin Tức › Tin Tức Trong Nước
Đang cập nhật dữ liệu...
 
Mọi ý kiến đóng góp hay gởi bài, vui lòng liên hệ : thaytamduc@gmail.com - ĐT: 0969238013