Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà tamduc.net.vn - Kính chúc quý  vị  thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý
Ứng Dụng › Bài viết
12/05/2017
Thông điệp của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc về ngày Lễ Phật đản

10 May 2017

Secretary-General's message on the Day of Vesak

 
 

I send my warmest wishes to all those celebrating the Day of Vesak in honour of the birth of Lord Buddha. Everyone can draw inspiration from his journey. Born a sheltered prince, Shakyamuni went out into the world to confront and overcome human suffering. As one sutra states, “Because all living beings are subject to illness, I am ill as well.” 

This message of compassion is timeless. In our interconnected world, there can be no peace as long as others are in peril; no security as long as others suffer deprivation; no sustainable future until all members of our human family enjoy their human rights. On this Day of Vesak, let us celebrate the wisdom of Lord Buddha by taking action for others with a strong spirit of solidarity.

 

10 tháng 5 năm 2017

Thông điệp của Tổng thư ký vào ngày Vesak

Tôi gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả những ai đang kỷ niệm ngày Vesak để tôn vinh sự ra đời của Đức Phật. Mọi người có thể rút ra cảm hứng từ cuộc hành trình của mình. Sinh ra là một vị thái tử cành vàng lá ngọc nhưng Shakyamuni đã đi vào thế gian để đối đầu và vượt qua được khổ đau của con người. Như một bài kinh nói, "Vì tất cả chúng sinh đều bị bệnh tật, ta cũng bị bệnh tật".

Thông điệp từ bi này là vô tận. Trong thế giới kết nối của chúng ta, không có hòa bình khi những người khác còn đang gặp nguy hiểm; Không có an ninh khi những người khác còn bị tước đoạt; Không có tương lai bền vững cho đến khi tất cả các thành viên trong gia đình nhân loại của chúng ta tận hưởng quyền con người của họ. Nhân ngày Vesak này, chúng ta hãy làm lễ kỷ niệm về trí tuệ của Đức Phật bằng hành động vì những người khác với tinh thần đoàn kết mạnh mẽ.

(TT. Thích Tâm Đức chuyển ngữ)

: Ứng Dụng › Bài viết
: Ứng Dụng › Bài viết
Đang cập nhật dữ liệu...
 
Mọi ý kiến đóng góp hay gởi bài, vui lòng liên hệ : thaytamduc@gmail.com - ĐT: 0969238013