Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Lý thuyết › Giảng giải kinh sách
Kinh pháp cú - Phẩm XXV. Phẩm Tỳ Kheo - 18/05/2012

Kinh pháp cú - Phẩm XXV. Phẩm Tỳ Kheo
Đức phật Thuyết - Bản dịch Hòa thượng Thích Minh Châu.
Họa sĩ: Mr. Wickramanayaka 

 

 

 

 

Kinh pháp cú (Kinh Lời Vàng - The Path of truth)
Phẩm XXV. Phẩm Tỳ Kheo
Đức phật Thuyết - Bản dịch Hòa thượng Thích Minh Châu.
Họa sĩ: Mr. Wickramanayaka

Những bài viết khác trong mục: Lý thuyết › Giảng giải kinh sách
Những bài viết khác trong mục: Lý thuyết › Giảng giải kinh sách
Đang cập nhật dữ liệu...
 
Mọi ý kiến đóng góp hay gởi bài, vui lòng liên hệ : thaytamduc@gmail.com - ĐT: 0969238013