Đang tải dữ liệu ...
  Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà tamduc.net.vn - Kính chúc quý  vị  thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý

THIỀN VIỆN VẠN HẠNH                   

LỊCH GIẢNG PHÁP SÁNG CHỦ NHẬT HẰNG TUẦN

                     NĂM 2014 – GIÁP NGỌ

                   Từ 23/02/2014 đến 08/02/2015 (24/01 đến 20/12/ Giáp Ngọ)

 

Ngày tháng năm 2014

Ngày tháng  năm Giáp Ngọ

Phương Danh Giảng sư

23.02.2014

24. 01. Giáp Ngọ

Thượng tọa Thích Hạnh Bình

02.03.2014

02. 02. Giáp Ngọ

Hòa thượng Thích Nguyên Thiện

09.03.2014

09. 02. Giáp Ngọ

Thượng tọa Thích Giác Giới

16.03.2014

16. 02. Giáp Ngọ

Thượng tọa Thích Bửu Chánh

23.03.2014

23. 02. Giáp Ngọ

Thượng tọa Thích Viên Trí

30.03.2014

30. 02. Giáp Ngọ

Thượng tọa Thích Chơn Minh

06.04.2014

07. 03. Giáp Ngọ

Thượng tọa Thích Tâm Minh

13.04.2014

14. 03. Giáp Ngọ

Thượng tọa Thích Tâm Đức

20. 04.2014

21. 03. Giáp Ngọ

Thượng tọa Thích Phước Đạt

27. 04.2014

28. 03. Giáp Ngọ

Thượng tọa Thích Tâm Hạnh

04. 04.2014

06. 04. Giáp Ngọ

Thượng tọa Thích Hạnh Bình

18. 05. 2014

20. 04. Giáp Ngọ

Hòa thượng Thích Nguyên Thiện

25. 05. 2014

27. 04. Giáp Ngọ

Thượng tọa Thích Giác Giới

01. 06. 2014

04. 05. Giáp Ngọ

Thượng tọa Thích Bửu Chánh

08. 06. 2014

11. 05. Giáp Ngọ

Thượng tọa Thích Viên Trí

15. 06. 2014

18. 05. Giáp Ngọ

Thượng tọa Thích Chơn Minh

22. 06. 2014

25. 05. Giáp Ngọ

Thượng tọa Thích Tâm Minh

29. 06. 2014

03. 06. Giáp Ngọ

Thượng tọa Thích Tâm Đức

06. 07. 2014

10. 06. Giáp Ngọ

Thượng tọa Thích Phước Đạt

13. 07. 2014

17. 06. Giáp Ngọ

Thượng tọa Thích Tâm Hạnh

20. 07. 2014

24. 06. Giáp Ngọ

Thượng tọa Thích Hạnh Bình

27. 07. 2014

01. 07. Giáp Ngọ

Hòa thượng Thích Nguyên Thiện

07. 09. 2014

14. 08. Giáp Ngọ

Thượng tọa Thích Giác Giới

14. 09. 2014

21. 08. Giáp Ngọ

Thượng tọa Thích Bửu Chánh

21. 09. 2014

28. 08. Giáp Ngọ

Thượng tọa Thích Viên Trí

28. 09. 2014

05. 09. Giáp Ngọ

Thượng tọa Thích Chơn Minh

05. 10. 2014

12. 09. Giáp Ngọ

Thượng tọa Thích Tâm Minh

12. 10. 2014

19. 09. Giáp Ngọ

Thượng tọa Thích Tâm Đức

19. 10. 2014

26. 09. Giáp Ngọ

Thượng tọa Thích Phước Đạt

26. 10. 2014

03. 09n. Giáp Ngọ

Thượng tọa Thích Tâm Hạnh

02. 11. 2014

10. 09n. Giáp Ngọ

Thượng tọa Thích Hạnh Bình

09. 11. 2014

17. 09n. Giáp Ngọ

Hòa thượng Thích Nguyên Thiện

16. 11. 2014

24. 09n. Giáp Ngọ

Thượng tọa Thích Giác Giới

23. 11. 2014

02. 10. Giáp Ngọ

Thượng tọa Thích Bửu Chánh

30. 11. 2014

09. 10. Giáp Ngọ

Thượng tọa Thích Viên Trí

07. 12. 2014

16. 10. Giáp Ngọ

Thượng tọa Thích Chơn Minh

14. 12. 2014

23. 10. Giáp Ngọ

Thượng tọa Thích Tâm Minh

21. 12. 2014

30. 10. Giáp Ngọ

Thượng tọa Thích Tâm Đức

28. 12. 2014

07. 11. Giáp Ngọ

Thượng tọa Thích Phước Đạt

04. 01. 2015

14. 11. Giáp Ngọ

Thượng tọa Thích Tâm Hạnh

11. 01. 2015

21. 11. Giáp Ngọ

Thượng tọa Thích Hạnh Bình

18. 01. 2015

28. 11. Giáp Ngọ

Hòa thượng Thích Nguyên Thiện

25. 01. 2015

06. 12. Giáp Ngọ

Thượng tọa Thích Giác Giới

01. 02. 2015

13. 12. Giáp Ngọ

Thượng tọa Thích Bửu Chánh

08. 02. 2015

20. 12. Giáp Ngọ

Thượng tọa Thích Viên Trí

                                                                                                     

                           Thiền Viện Vạn Hạnh ngày 10 tháng 01 năm 2014

                                              Tỷ kheo Thích Tâm Chơn        

Mọi ý kiến đóng góp hay gởi bài, vui lòng liên hệ : thaytamduc@gmail.com - ĐT: 0969238013